Projecten

Projectmanagement

Archief opdrachten Projectmanagement.

Projectmanager contact centers

Binnen een projectgroep bij de Fa-med Groep verantwoordelijk voor de overall coördinatie van de klantgerichte optimalisatie contact centers. Focus binnen de opdracht: customer contact, projectmanagement, self service toepassingen, kennismanagement

Opdrachtgever Fa-med groep
Sector Fianciële dienstverlening
Jaar 2008
Functie Projectmanager
Adviseur BPI Jurjen Kothman

Projectleider Opschonen Personeel Informatie Systeem

Analyseren van de verschillen van registratie, begeleiden van opschonen van gegevens en opstellen van richtlijnen voor eenduidige registratie binnen PI systeem

Opdrachtgever Grote thuiszorginstelling
Sector Zorg, sectie thuiszorg
Jaar 2006
Functie Projectleider
Adviseur BPI Monique Hoving

Makigami Closing-the-books

Met behulp van TPM techniek organisatiebrede procesanalyse van orderadministratie. Weekafsluiting van dinsdagmiddag naar maandagochtend.

Opdrachtgever Nederlandse beursgenoteerde multinational
Sector Industrie, food 
Jaar 2006-2007
Functie Projectleider
Adviseur BPI Niek Staman

Ruimte voor nieuwe successen

In het Kennemer Gasthuis middels doelmatigheidsonderzoeken een gezonde bedrijfsvoering realiseren.

Opdrachtgever Kairos Pentascope
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2006-2007
Functie Projectleider
Adviseur BPI Jan Hoving

Intensieve zorg

De ontwikkelingen verkennen en realiseren van een verbeterd nieuw aanbod van de IC en de intensieve zorg voor hartpatiënten en patiënten met neurologische aandoeningen.

Opdrachtgever De Tjongerschans, Heerenveen
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2007
Functie Projectleider
Adviseur BPI Jan Hoving

Overheveling Interventiedienstverlening

Bij deze zorgverzekeraar is in 2006 besloten de interventiedienstverlening over te hevelen van de ene naar de andere afdeling. Als onderdeel van het project moest een nieuwe interventiedesk opgericht worden: onder meer processen, behuizing, werkafspraken, communicatie moesten ingeregeld worden.

Opdrachtgever Landelijke zorgverzekeraar
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2006-2007
Functie Projectleider
Adviseur BPI Jurjen Kothman

Analyse resultaat- en kwaliteitsverbetering managementinformatie

Op een hogeschool is voor de dienst Marketing en Communicatie een analyse van de managementinformatie uitgevoerd. Onder meer een analyse en implementatieplan is opgeleverd, waarbij de plan-do-check-act methodiek als instrument voor resultaat- en kwaliteitsverbetering is ingezet.

Opdrachtgever Hogeschool in Overijssel
Sector Onderwijs
Jaar 2006-2007
Functie Projectleider
Adviseur BPI Jurjen Kothman 

Oprichting Callcenter voor Zorgaanbieders

Bij deze zorgverzekeraar is eind 2005 een Callcenter voor Zorgaanbieders opgericht. Het doel was dat alle zorgaanbieders een centrale ingang hadden voor allerhande vragen op het gebied van zorgverlening, contracten en betalingen. Als onderdeel van het project zijn nieuwe medewerkers geworven, processen ingericht, werkafspraken gemaakt en is onder meer de managementinformatie opgezet.

Opdrachtgever Landelijke zorgverzekeraar
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2005
Functie Projectleider
Adviseur BPI Jurjen Kothman

Opstellen en afsluiten service level agreements

Bij een landelijke zorgverzekeraar voor de divisie Zorginkoop meer dan twintig Service Level Agreemements uitgewerkt, opgesteld en afgesloten. Doel was dat de divisie Zorginkoop met alle interne afdelingen de afspraken op het gebied van dienstverlening, rapportage, budgetten en samenwerking had vastgelegd. Onderdeel van het project was de ontwikkeling van een SLA format. Het opstellen en afsluiten van de SLA’s was onderdeel van een groter project, namelijk de integratie van twee inkooporganisaties

Opdrachtgever Landelijke zorgverzekeraar
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2005
Functie Projectondersteuning
Adviseur BPI Jurjen Kothman

Implementatie uniform model voor Zorgtoewijzing

Bij deze zorgverzekeraar is in 2004 een uniform model voor Zorgtoewijzing AWBZ ontworpen en geïmplementeerd. Het doel was dat op alle locaties van deze zorgverzekeraar de zorgtoewijzing op uniforme wijze werd uitgevoerd. Binnen deze opdracht is onder meer een nieuwe afdeling opgezet op een van de locaties en heb ik een aantal maanden op part-time basis als teammanager gefungeerd.

Opdrachtgever Landelijke zorgverzekeraar
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2004
Functie Projectondersteuning, interim-teammanager
Adviseur BPI Jurjen Kothman