Projecten

Projecten

Hieronder een overzicht van de meest recente projecten van BPI Organisatie Advies.

Implementatiemanager Digitale Postkamer

Verantwoordelijk voor 1) het opzetten van Digitale Postkamers voor diverse divisies van Achmea, 2) de reorganisatie van tien postkamers, waarbij de postkameractiviteiten geconcentreerd worden van tien naar twee kernlocaties. Als implementatiemanager ben je onderdeel van het projectteam Digitale Postkamer Achmea.

Opdrachtgever Achmea
Sector Zorgverzekeraar
Jaar 2010-2011
Functie Interim manager
Adviseur BPI Jurjen Kothman

Projectmanager Digitalisering Poststromen

Projectmanagement bij een digitaliseringsproject waarbij de poststromen van een grote internationale dienstverlener van fysiek naar digitaal worden omgezet.

Opdrachtgever Doccare | TNT (project voor een cliënt van TNT)
Sector Zakelijke dienstverlening
Jaar 2010-2011
Functie Projectmanager
Adviseur BPI Niek Staman

Preventiestart

Ontwikkeling van een interventieabonnement voor een aanvullende verzekering voor bedrijven op het gebied van preventie en verzuim

Opdrachtgever ENO
Sector Financiële dienstverlening
Jaar 2010
Functie Adviseur en zorginkoper
Adviseur BPI Jan Hoving

Teammanager Digitalisering a.i.

Op interimbasis verantwoordelijk voor de opbouw en het management van het nieuwe scanteam te Apeldoorn. Als gevolg van een reorganisatie is het team in H1 2010 toegenomen van 5,5 FTE naar 13,5 FTE. In scanvolume (op jaarbasis) een toename van 8,5 miljoen scans naar 20 miljoen scans. Ook tijdelijk verantwoordelijk voor operationele aansturing geheel SSC DL Input (scan en post landelijk, 95-100 FTE) en lid van projectgroep Digitale Postkamer.

Opdrachtgever Achmea
Sector Zorgverzekeraar
Jaar 2010
Functie Interim manager
Adviseur BPI Jurjen Kothman

Interim manager Poliklinieken Cardiologie – Cardiothoracale Chirurgie - Functieafdeling

In duaal management verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering (55 fte). Specifieke projecten: advies en implementatie nieuwe organisatiestructuur; implementatie EPD. Advisering positionering Hartcentrum.

Opdrachtgever  Topklinisch ziekenhuis
Sector Zorg, sectie ziekenhuizen
Jaar 2010
Functie Interim manager
Adviseur BPI Monique Hoving

Ontwikkeling strategische roadmap

Met behulp van intensieve sessies met het senior management van een zorgverzekeraar de strategie voor de middellange termijn bepaald en op basis hiervan concrete projecten en acties gedefinieerd die bijdragen aan de strategische doelstellingen.

Opdrachtgever Zorgverzekeraar
Sector Zorgverzekeraar
Jaar 2010
Functie Organisatieadviseur
Adviseur BPI Niek Staman

Werklastmeting

Onderzoek naar de caseload van leidinggevenden, het inzichtelijk maken van de verschillende factoren die een rol spelen in de ervaren werkdruk, uitmondend in een advies met verbetervoorstellen.

Opdrachtgever Palet zorggroep
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2010
Functie Adviseur en onderzoeker
Adviseur BPI Jan Hoving

Trajectzorg

Ontwikkelen van ketenzorg voor cliënten van justitiële instellingen met een psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking

Opdrachtgever Trajectzorg BV
Sector Gezondheidszorg/Welzijn
Jaar 2010
Functie Adviseur
Adviseur BPI Jan Hoving

Herontwerp primaire bedrijfsprocessen DocCare

Analyse van de primaire interne bedrijfsprocessen van de dienstverlener DocCare. Herontwerp in overleg met het senior management wat heeft geleid tot outsourcingstraject.

Opdrachtgever DocCare
Sector Zakelijke dienstverlening
Jaar 2010
Functie Procesadviseur
Adviseur BPI Niek Staman

Interim manager Klinische Afdeling (longgeneeskunde/ dermatologie/ reumatologie)

In duaal management verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering (30 fte). Specifieke projecten: COPD ketenzorg met reactiveringcentrum en NIAZ accreditatie.

Opdrachtgever  Perifeer ziekenhuis
Sector Zorg, sectie ziekenhuizen
Jaar 2010
Functie Interim manager
Adviseur BPI Monique Hoving

Brown Paper Sessies Verzekerdenadministratie ENO | Salland

Procesanalyse van de verzekerdenadministratie van ENO | Salland met behulp van brown paper sessies. Beschrijving as is en to be situatie en definitie benodigde concrete verbeterprojecten. Uitwerking business cases per project en geprioriteerd in een beslismatrix voor het management.

Opdrachtgever  ENO | Salland
Sector Zorgverzekeraar
Jaar 2010
Functie Procesadviseur
Adviseur BPI Niek Staman

Projectmanager digitalisering personeelsdossiers TNT namens DocCare

Verantwoordelijk voor het projectmanagement en procesontwerp voor de digitalisering van de huidige personeelsdossiers van meer dan 20.000 TNT-ers.

Opdrachtgever DocCare/TNT
Sector Zakelijke dienstverlening
Jaar 2010
Functie Projectmanager
Adviseur BPI Niek Staman