Over ons

Over ons

BPI Organisatie Advies  bestaat sinds 1995 en is een onafhankelijk organisatie-adviesbureau dat opdrachten uitvoert voor middelgrote en grote bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties. BPI Organisatie Advies is een bundeling van zelfstandige experts die hun sporen hebben verdiend op het gebied van interim- en projectmanagement, procesanalyse en organisatieadvisering.

Missie

Diversiteit 

Onze mensen zijn verschillend qua achtergrond, ervaring en expertise. Wij gebruiken deze diversiteit om elkaar te helpen, te coachen en scherp te houden. We delen echter allemaal dezelfde waarden: we hebben doorzettingsvermogen en humor, we werken hard, zijn eerlijk, loyaal, deskundig en oplossingsgericht.

Buffelen 

Al ons handelen is er op gericht bij onze klanten bekend te staan als een solide bureau waarvan de adviseurs samen met de klant hebben gebuffeld voor een inhoudelijk sterk en blijvend resultaat.

Ons logo, 'de buffel', symboliseert onze werkwijze: Het dier dat zowel zelfstandig met de mens werkt als zich prettig voelt in een kudde. Het dier dat koppig ploetert om zijn doel te bereiken, maar zijn touch met de aarde en realiteit niet verliest. De buffel neemt verantwoordelijkheden ernstig, heeft vertrouwen in de medemens en is een harde en toegewijde werker.  

Visie

Slimme doeners 

Wij geloven dat bedrijven en instellingen behoefte hebben aan slimme doeners. Mensen met een bovengemiddeld scherpe blik, maar met de capaciteit om samen met de klant de schouders eronder te zetten.

Manager én Adviseur 

Onze competenties interimmanagement en organisatieadvies gaan bij ons hand-in-hand: Als we adviseren kijken we met de blik van de manager hoe ons advies ook daadwerkelijk in de organisatie kan worden ingebed. Als we managen kijken we met de blik van de adviseur of processen voor verbetering vatbaar zijn. Zo slagen wij er in de verwachtingen van onze klanten te overtreffen en een blijvend resultaat neer te zetten.

Meer dan één 

BPI Organisatie Advies onderscheidt zich van van éénpitters en freelancers door het diverse team wat ons in staat stelt ons te specialiseren, elkaar te coachen en samen te werken. Voor de klant betekent dit dat we in staat zijn complexe opdrachten uit te voeren waarbij verschillende expertises en vaardigheden gevraagd worden en continuïteit te bieden.

Langdurige relaties 

Het opbouwen van een langdurige relatie met de klant is voor ons essentieel. Wij willen afgerekend worden op het behaalde resultaat dat we samen met de klant hebben bereikt. BPI leest haar succes af aan de langdurigheid van de relaties met onze opdrachtgevers.

Expertise  

Interim management

Interim management is een dienst waarbij het management van een organisatie, afdeling of team tijdelijk wordt ingevuld. De interim managers van BPI Organisatie Advies kunnen zowel operationeel leidinggeven als structurele veranderingen doorvoeren. Zij hebben ruime managementervaring, zijn flexibel inzetbaar en werken resultaatgericht. Door hun ‘inzet en energie’ wordt een flinke impuls aan een organisatie gegeven.

Projectmanagement en -ondersteuning

Innovaties en veranderingstrajecten worden vaak in projectvorm geïmplementeerd. BPI Organisatie Advies heeft meer dan tien jaar ervaring in het leiden maar ook ondersteunen van projecten. We bieden kennis en expertise op het gebied van het opstarten en leiden van projecten, realiseren van doelstellingen en rapporteren en communiceren de voortgang. Onze mening is dat succes niet ontstaat bij het ontwerpen van een eindsituatie –product, maar bij de daadwerkelijke implementatie ervan.

Een belangrijke kracht van BPI is het toepassen van schaduwmanagement: Een adviseur krijgt altijd een extra paar ogen en oren mee die hem in staat stellen een bredere blik en een extra hoeveelheid ervaring in te zetten voor het resultaat van de klant.

Procesanalyse en -innovatie

Het analyseren van processen en waar noodzakelijk verbetering aangeven is onderdeel van veel project of interim-opdrachten. Verbeteringen kunnen hierbij liggen op het vlak van automatisering, logisch ordenen van processtappen of het vaststellen van normtijden. Procesinnovatie begint echter altijd met het helder krijgen van de bestaande processen. Dan pas kan worden geïnnoveerd. BPI Organisatie Advies heeft de afgelopen jaren voor meerdere opdrachtgevers niet alleen processen geanalyseerd en gedocumenteerd, maar ook geadviseerd over verbeteringen. Met zelf ontwikkelde formats zijn we in staat om snel en grondig processen in kaart te brengen en werkinstructies op te stellen.

Organisatieadvies

Organisatieadvies is het adviseren van organisaties bij zowel beslissingen op de korte termijn als lange termijn beleid- en strategiewijzigingen. Deze vormen kunnen op elk niveau in de organisatie worden toegepast. Met behulp van onze analyses staan wij u bij gedurende het voorbereiden en nemen van beslissingen met betrekking tot beleid en strategie. Bij de implementatiefase komt onze managementervaring zeer goed van pas, wij staan u daarom ook graag bij tijdens deze fase van het traject.