Projecten

Procesanalyse

Binnen het team van BPI Organisatie Advies is veel ervaring met procesanalyse. Hieronder een overzicht van recente projecten.

Herontwerp primaire bedrijfsprocessen DocCare

Analyse van de primaire interne bedrijfsprocessen van de dienstverlener DocCare. Herontwerp in overleg met het senior management wat heeft geleid tot outsourcingstraject.

Opdrachtgever DocCare
Sector Zakelijke dienstverlening
Jaar 2010
Functie Procesadviseur
Adviseur BPI Niek Staman

Brown Paper Sessies Verzekerdenadministratie ENO | Salland

Procesanalyse van de verzekerdenadministratie van ENO | Salland met behulp van brown paper sessies. Beschrijving as is en to be situatie en definitie benodigde concrete verbeterprojecten. Uitwerking business cases per project en geprioriteerd in een beslismatrix voor het management.

Opdrachtgever ENO | Salland
Sector Zorgverzekeraar
Jaar 2010
Functie Procesadviseur
Adviseur BPI Niek Staman

Procesontwerp wanbetalers

Bij een zorgverzekeraar verantwoordelijk voor het beschrijven en inrichten van de processen rondom de nieuwe wanbetalersregeling van het CVZ. Daarnaast specifieke aandacht voor de risico's van de verschillende processen en de vastlegging en toevoeging van beheersmaatregelen.

Opdrachtgever Zorgverzekeraar
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2009-2010
Functie Procesadviseur
Adviseur BPI Niek Staman

Procesverbetering

Bij een zakelijk label van een zorgverzekeraar als adviseur alle processen beschreven en een knelpuntenanalyse uitgevoerd. naar aanleiding van de analyse zijn zowel efficiencyslagen als aanvullende beheersmaatregelen doorgevoerd.

Opdrachtgever Zorgverzekeraar
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2009
Functie Procesadviseur
Adviseur BPI Niek Staman

Voorbereiding Service Level Agreement

Voor een grote dienstverlener binnen de gezondheidszorg een logistiek proces beschreven en prestatie-indicatoren. Deze dienstverlener gebruikt onze beschrijving onder andere om externe klanten te overtuigen van de kwaliteit van dit proces zodat een basis ontstaat om te outsourcen.

Opdrachtgever Administratief dienstverlener in de zorg
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2009
Functie Procesadviseur
Adviseur BPI Niek Staman

Procesanalye en -verbetering

Voor een grote zorgverzekeraar de processen rondom media output beschreven. Doel was om de relatie met de interne klanten inzichtelijk en afspraken expliciet en meetbaar te maken. Resultaat is een nieuw ingericht proces inclusief bijbehorende opdrachtverstrekking-, decharge- en evaluatieformulieren.

Opdrachtgever Administratief dienstverlener in de zorg
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2009
Functie Procesadviseur
Adviseur BPI Niek Staman