Projecten

Managementinformatie

Binnen het team van BPI Organisatie Advies is veel ervaring met managementinformatie. Hieronder een overzicht van recente projecten.

Weekrapportage Debiteuren

Een nieuwe weekrapportage productiesturing opgezet voor de afdeling debiteuren van een grote zorgverzekeraar. Met het nieuwe rapportagemodel wordt kostbare historische data opgebouwd, de werkvooraad op twee lokaties inzichtelijk gemaakt en efficiency gemeten.

Opdrachtgever Grote Zorgverzekeraar
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2009
Functie Projectmanager en uitvoerder
Adviseur BPI Niek Staman

Ontwikkeling Cashforecasting

Ontwikkeling van een rolling cashforecast voor een grote online retailer en bankbedrijf. Op basis van verwachte afzet een totale doorrekening van de diverse kasstromen binnen zowel de retailer als het bankbedrijf. Aandacht voor ontwikkeling van solvabiliteits- en liquiditeitsposities en ratio's. Het model kijkt 52 weken vooruit en is opgebouwd in MS Excel.

Opdrachtgever Online retailer en bank
Sector Retail/Financials
Jaar 2009
Functie Projectmanager en uitvoerder
Adviseur BPI Niek Staman