Projecten

Organisatieadvies

Binnen het team van BPI Organisatie Advies is veel ervaring met organisatieadvies. Hieronder een overzicht van recente projecten.

Werklastmeting

Onderzoek naar de caseload van leidinggevenden, het inzichtelijk maken van de verschillende factoren die een rol spelen in de ervaren werkdruk, uitmondend in een advies met verbetervoorstellen.

Opdrachtgever Palet zorggroep
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2010
Functie Adviseur en onderzoeker
Adviseur BPI Jan Hoving

Ontwikkeling strategische roadmap

Met behulp van intensieve sessies met het senior management van een zorgverzekeraar de strategie voor de middellange termijn bepaald en op basis hiervan concrete projecten en acties gedefinieerd die bijdragen aan de strategische doelstellingen.

Opdrachtgever Zorgverzekeraar
Sector Zorgverzekeraar
Jaar 2010
Functie Organisatieadviseur
Adviseur BPI Niek Staman

Preventiestart

Ontwikkeling van een interventieabonnement voor een aanvullende verzekering voor bedrijven op het gebied van preventie en verzuim

Opdrachtgever ENO
Sector Financiële dienstverlening
Jaar 2010
Functie Adviseur en zorginkoper
Adviseur BPI Jan Hoving

Trajectzorg

Ontwikkelen van ketenzorg voor cliënten van justitiële instellingen met een psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking

Opdrachtgever Trajectzorg BV
Sector Gezondheidszorg/Welzijn
Jaar 2010
Functie Adviseur
Adviseur BPI Jan Hoving

Diabeter

Beslisdocument met organisatorische oplossingen voor de knelpunten in de psychosociale zorg aan kinderen met diabetes en hun gezin

Opdrachtgever Diabeter, expertisecentrum voor kinderdiabetes
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2009
Functie Adviseur
Adviseur BPI Jan Hoving

Brainstorm risicomanagement

Brainstorm begeleidt bij een zorgverzekeraar over de aanpak van operationeel risicomanagement.

Opdrachtgever Zorgverzekeraar
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2009
Functie Adviseur
Adviseur BPI Niek Staman

Ketenzorg

Initiëren en uitbouwen van samenwerking tussen audicienketen met verschillende maatschappen van KNO artsen in Noordoost Nederland.

Opdrachtgever Lambeek en Langedijk
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2009
Functie Adviseur
Adviseur BPI Jan Hoving