De mensen

Jan Hoving

Ik studeerde eerst sociale pedagogiek en andragogiek en daarna orthopedagogiek in Leiden en werkte daarnaast in de jeugdzorg en de zorg voor verstandelijk gehandicapten vanaf 1978. Na mijn studie werkte ik als pedagoog en manager in de zorg, om vervolgens bij een zorgverzekeraar de inkoopafdeling te leiden.

Neem contact op met Jan

Betaalbare gezondheidszorg

Mijn eigen interesses liggen op het gebied van ketenzorg en het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Ik ben meer een generalist dan een specialist. Ik beweeg als adviseur vooral en het liefst op strategisch niveau.

Mijn kracht is creativiteit. Gekoppeld aan nieuwsgierigheid in mensen maakt dat ik als een bruggenbouwer bekend sta. Ik ben gespecialiseerd i in het managen van complexe en integrale veranderingstrajecten. Een adviseur met een luisterend oor, die met humor wel het uiterste vraagt. Een kenner van het zorglandschap op inhoud en financiering.  

Passend advies

Na jarenlang, als inkoopmanager in de zorg, gebruik te hebben gemaakt van adviseurs (waaronder BPI) zit ik nu zelf aan de andere kant van de tafel. Ik meen daarom een stuk beter te kunnen inschatten wat een waardevol advies is. Uiteindelijk blijft het mensenwerk en draait het om gunnen en vertrouwen. Een niet gedragen advies is een slecht advies.

Showcase

Zorg en overheid

Organisaties die werken op het snijvlak van zorg en overheid hebben mijn specifieke belangstelling. In 2007-2008 heb ik door bundeling van krachten (gemeente en regionale zorgverzekeraar) de organisatie RegiZorg opgezet. RegiZorg wil een bundeling van krachten zijn om mensen te helpen met meervoudige problematiek op het gebied van schulden, huisvesting, psychische problematiek, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en geweldsslachtoffer.