Projecten

Procesanalyse

Archief opdrachten Procesanalyse.

Voorbereiding ISO-certificatie

Bij de afdeling zorginkoop van een zorgverzekeraar een kwaliteitsmanagementsysteeem opgezet dat voldoet aan de ISO-eisen. Hiervoor zijn alle processen met bijbehorende kwaliteitseisen inzichtlijk gemaakt.

Opdrachtgever Zorgverzekeraar
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2008
Functie Procesadviseur
Adviseur BPI Niek Staman

Risicoanalyse/Compliancy

Voor de afldeing zorginkoop van een zorgverzekaar alle processen in kaart gebracht, bijbehorende risico's geanalyseerd en beheersmaatregelen ontworpen. Doel was te voldoen een diverse eisen van externe toezichthouders zoals DNB en NZA.

Opdrachtgever Zorgverzekeraar
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2008
Functie Procesadviseur
Adviseur BPI Niek Staman

Opstellen strategisch plan voor Divisie van een Revalidatiecentrum

Voor een revalidatiecentrum in Overijssel is voor een divisie het strategisch beleid opgesteld. Tezamen met het management is de route voor de komende jaren uitgedacht en verwoord in een strategische en operationele plannen.

Opdrachtgever Revalidatiecentrum in Overijssel
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2006
Functie Procesbegeleiding en auteur van de plannen
Adviseur BPI Jurjen Kothman

Procesanalyse op afdeling(en) Contractbeheer

Bij een landelijke zorgverzekeraar als adviseur onder meer processen geanalyseerd en gedocumenteerd, waarbij onder meer normtijden zijn opgesteld, capaciteitsberekeningen zijn uitgevoerd en een systeem voor werkvoorradenplanning is ingevoerd

Opdrachtgever Landelijke zorgverzekeraar
Sector Gezondheidszorg
Jaar 2005
Functie Procesadviseur
Adviseur BPI Jurjen Kothman